czwartek, 7 października 2021

Portret Cypriana                                 Kamila Norwida -  konkurs plastyczny

Z okazji obchodów Roku Norwidowskiego 

nauczyciele bibliotekarze zapraszają Was 

serdecznie do udziału w konkursie

plastycznym, którego tematem jest  

Portret Cypriana Kamila Norwida.

Na Wasze prace czekamy do dnia 11.10.2021 r.

Regulamin konkursu 

1. Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele bibliotekarze ZSAEiO w Bytomiu

2. Termin i miejsce składania prac:

11 październik 2021, biblioteka szkolna (s. 36, II piętro)

3. Cele konkursu:

- popularyzacja twórczości Cypriana Kamila Norwida

- uczczenie 200. rocznicy urodzin autora

- rozwijanie umiejętności artystycznych młodzieży i kształtowanie wrażliwości estetycznej

- pobudzanie aktywności twórczej młodzieży

- wpisanie się w obchody wynikające z przyjęcia przez sejm uchwały w sprawie ustanowienia 

roku 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida 

4. Technika wykonania pracy oraz rozmiar:

Praca może być wykonana dowolną techniką, rozmiar pracy może być dowolny, 

jednak nie powinien być mniejszy od formatu A5

5.  Każdy uczestnik otrzyma dyplom, I miejsce w konkursie zostanie nagrodzone książką :)

 

środa, 6 października 2021

Zakończenie I Edycji II Cyklu Ogólnopolskiego Projektu  Ekologicznego
"Edukujemy – Pomagamy"

Serdecznie dziękujemy za  dotychczasowe zaangażowanie w zbiórkę baterii, organizowanej w bibliotece szkolnej w ramach I Edycji II Cyklu Ogólnopolskiego Projektu Ekologicznego Edukujemy – Pomagamy. Uczestnicząc w projekcie wsparliśmy zakup pieca grzewczego  wraz z instalacją, który zapewni ciepło    w budynku OSW, gdzie obecnie mieszkają uczniowie Szkoły Specjalnej. 

Znowu udowodniliście, że Wasze bateryjne serducha biją mocno i nieprzerwanie:)

 

 

wtorek, 5 października 2021

Portret Cypriana Kamila Norwida – konkurs plastyczny


Z okazji obchodów Roku Norwidowskiego 

nauczyciele bibliotekarze zapraszają Was 

serdecznie do udziału w konkursie

plastycznym, którego tematem jest  

Portret Cypriana Kamila Norwida.

Na Wasze prace czekamy do dnia 11.10.2021 r.

 

Regulamin konkursu 

1. Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele bibliotekarze ZSAEiO w Bytomiu

2. Termin i miejsce składania prac:

11 październik 2021, biblioteka szkolna (s. 36, II piętro)

3. Cele konkursu:

- popularyzacja twórczości Cypriana Kamila Norwida

- uczczenie 200. rocznicy urodzin autora

- rozwijanie umiejętności artystycznych młodzieży i kształtowanie wrażliwości estetycznej

- pobudzanie aktywności twórczej młodzieży

- wpisanie się w obchody wynikające z przyjęcia przez sejm uchwały w sprawie ustanowienia 

roku 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida 

4. Technika wykonania pracy oraz rozmiar:

Praca może być wykonana dowolną techniką, rozmiar pracy może być dowolny, 

jednak nie powinien być mniejszy od formatu A5

5.  Każdy uczestnik otrzyma dyplom, I miejsce w konkursie zostanie nagrodzone książką :)